Wrocławskie Centrum Drewna

Produkty » Tarcica ogólnego przeznaczenia (deski)

Tarcica ogólnego przeznaczenia (deski) Tarcica jest to materiał drzewny otrzymywany przez piłowanie podłużne (przetarcie) drewna okrągłego. W ten sposób otrzymaną tarcicę można poddać dalszej obróbce przez powtórne przetarcie na części. Każda sztuka tarcicy powinna mieć obrobione piłą co najmniej płasz­czyzny i czoła.