Wrocławskie Centrum Drewna

Produkty » Podłoga

Podłoga Oferujemy deski sosnowe podłogowe w klasie A/B 27 x 146 mm. Górna płaszczyzna jest strugana "na gotowo do lakierowania" i ma sfazowane krawędzie. Dolna posiada podcięcia w celu wyeliminowania naprężeń i paczenia drewna. Deska podłogowa lita sosnowa o przekroju 27 x 146 mm, produkowana jest w długościach 2,40÷5,40 m z odstopniowaniem co 30 cm. Przeznaczona jest do montażu na legarach, do których jest przybijana gwoździami bądź przykręcana wkrętami. Poniżej charakterystyka jakości desek podłogowych struganych:

Nazwa wady lub cechy drewna

klasa

A/B

Rustikal

górna płaszczyzna

dolna płaszczyzna

górna płaszczyzna

dolna płaszczyzna

Sęki zdrowe, zrośnięte

okrągłe, owalne i podłużne

dopuszczalne

dopuszczalne

skrzydlate

dopuszczalne

dopuszczalne

Sęki nadpsute, częściowo zrośnięte

okrągłe, owalne i podłużne

dopuszczalne sęki o średnicy do 35mm

dopuszczalne

dopuszczalne

skrzydlate (liczone parami)

dopuszczalne do 2 sęków na 1 m

dopuszczalne

dopuszczalne

Sęki zepsute

 

niedopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne

Wady budowy drewna

skręt włókien, zawiły układ włókien

dopuszczalne

dopuszczalne

rdzeń

dopuszczalny zajmujący do 30% długości sztuki

dopuszczalny

dopuszczalny

zakorki

dopuszczalne śladowe o długości do 20mm

dopuszczalne

dopuszczalne

pęcherze żywiczne

niedopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne

Zabarwienia

zgnilizna twarda i miękka

niedopuszczalna

niedopuszczalna

dopuszczalna w postaci pojedynczych smug zanikająca na ¼ długości

sinizna

niedopuszczalna

dopuszczalna

dopuszczalna w postaci plam i smug

dopuszczalna

brunatnica

niedopuszczalna

niedopuszczalna

dopuszczalna w postaci plam

zaszarzenie

niedopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne

Chodniki owadzie

 

niedopuszczalne

 

 

 

 

 

 

Pęknięcia

nieprzechodzące

sporadycznie dopuszczalne o głębokości do2 mm

dopuszczalne

sporadycznie dopuszczalne o głębokości do 5 mm

dopuszczalne

okrężne

niedopuszczalne

Wady obróbki

oblina

niedopuszczalna

dopuszczalna do 10 mm łącznej szerokości mierzona po przeciwprostokąt­nej, zanikająca na ¼ długości sztuki

niedopuszczalna

dopuszczalna do 10 mm łącznej szerokości mierzona po przeciwprostokąt­nej, zanikająca na ¼ długości sztuki

niedostrugania

niedopuszczalne

dopuszcza się widoczny ślad niedostrugania

dopuszczalne w granicach odchyłek

dopuszcza się widoczny ślad niedostrugania

 

krzywizna podłużna płaszczyzn i boków

dopuszczalna do 0,5% długości sztuki

dopuszczalna do 1% długości sztuki

wichrowatość

dopuszczalna do 0,4% długości sztuki

dopuszczalna do 0,8% długości sztuki

nierównoległość płaszczyzn i boków

dopuszczalna w granicach odchyłek

Wad nie wymienionych w tabeli oraz sęków o średnicy poniżej 10 mm nie bierze się pod uwagę.

   Podłoga sosnowa jest wykonana z drewna - produktu naturalnego, które ma złożoną niejednorodną budowę.
Dlatego też drewno jest wrażliwe na zmiany parametrów, szczególnie temperatury i wilgotności względnej powietrza. Drewno dąży do stanu równowagi higroskopijnej pobierając lub oddając wilgoć do otoczenia. W czasie tego procesu zmieniają się odpowiednio wymiary następuje pęcznienie lub kurczenie się desek. Z tego względu zakupioną podłogę należy stabilizować do wilgotności poziomu równowagi higroskopijnej drewna odpowiadającemu przyszłym warunkom eksploatacji. Stan ten można osiągnąć poprzez rozłożenie w pomieszczeniu o temperaturze i wilgotności względnej powietrza odpowiadającej warunkom przyszłej eksploatacji przez minimum 2 tygodnie, jednak nie krócej niż do osiągnięcia żądanego poziomu wilgotności.
   Gdy nie dotrzymamy tego warunku na podłodze mogą występować wybrzuszenia lub szczeliny . Przed montażem powinna zostać zmierzona wilgotność podłoża i desek podłogowych. Rozkładanie desek na budowie, gdzie występuje duża wilgotność powietrza np. z tytułu prowadzenia prac wykończeniowych (malowania, wylewania posadzek itp.) jest niedopuszczalne.

 

montaż podłogi na legary

  

Montaż podłogi na legary

 

Podłoże pod legary powinna stanowić posadzka betonowa o wilgotności maksymalnie do 3%. Wymiary legarów oraz ich rozstaw zależą od indywidualnego projektu, najczęściej stosuje się legary o przekroju 60×40 w odległościach co 600 mm dla podłogi litej (gr.28 mm). Stałe zamocowanie legarów do podłoża może odbywać się za pomocą zaprawy cementowej, kołków rozporowych lub innych metod. W tak przygotowane podłoże między belki wkładamy warstwę izolacji (styropian, bądź wełna mineralna) jednak na wysokość nieco poniżej grubości legara w celu zapewnienia wentylacji spodniej warstwy podłogi i zapobiegnięciu nadmiernemu zawilgoceniu.
   Po tych czynnościach zaczynamy układać podłogę przybijając pierwszą deskę gwoździami od góry pionowo, pozostawiając odległość od ściany ok. 10 mm. Kolejne rzędy desek przybijamy gwoździami na ukos przez pióro, stosując deski dociskowe, kliny i klamry, aby nie uszkodzić krawędzi desek ponadto gwoździe delikatnie zagłębiamy w drewno specjalnym dobijakiem. W tej metodzie możemy również zastosować nanoszenie kleju do łączenia drewna z drewnem we wpusty kolejno nakładanych desek, w celu poprawienia spójności całej tafli podłogi.
   Po zakończeniu całości prac związanych z mocowaniem desek podłogowych montujemy listwy przypodłogowe (również dostępne w naszej ofercie sprzedaży) szlifujemy ewentualne zabrudzenia powstałe przy montażu, zwracając uwagę i w razie potrzeby korygując wzdłużne szczeliny między deskami za pomocą kitu lub szpachli o barwie dostosowanej do kolorystyki podłogi.
   Powierzchnię podłogi odpylamy, odkurzamy i nanosimy warstwę lakieru. Zalecamy zastosowanie lakieru podkładowego pod ostateczne wykończenie, którego zadaniem jest gruntowanie oraz pewnego rodzaju ochrona przed ciemnieniem drewna. Jest jednak oczywiste, że nie uchronimy się przed naturalną tendencją drewna do zmiany barwy z upływem czasu. Możemy to jednak traktować jako swego rodzaju zaletę.
 

Produkt dostępny. Prosimy o kontakt w sprawie wielkości zamówienia.