Wrocławskie Centrum Drewna

Produkty » Podbitka, boazeria

STRONA W PRZEBUDOWIE !!!! AKTUALNE CENY I DOSTĘPNOŚĆ TOWARU NALEŻY POTWIERDZAĆ BEZPOŚREDNIO NA SKŁADACH

Klasyfikacja jakościowa podbitki z tarcicy skandynawskiej .
   Ze względu na występowanie określonych wad, podbitka ta dzielona jest na klasy A, B oraz C. Kryteria jakości zostały zapisane w niemieckich normach jakości DIN 68 126 T3. Normy te są obowiązujące jedynie dla podbitki o grubości 12,5 mm i w określonym profilu. W odniesieniu do innych grubości podbitki są stosowane tylko orientacyjnie. Niniejsze kryteria jakości przyjmuje się jedynie w odniesieniu do widocznej powierzchni podbitki i wada nie widoczna po montażu nie jest brana pod uwagę.

    Z powodu nie możliwych do uniknięcia pomyłek podczas sortowania zasady te mają zastosowanie do 95% partii podbitki. Oznacza to, że pośród podbitki klasy A może znajdować się do 5% podbitki klasy B. Odpowiednio przy podbitce klasy B możliwe jest występowanie do 5% podbitki gorszej jakości z tym jednak zastrzeżeniem, że muszą one w pełni spełniać funkcje podbitki klasy. B. Podbitka, która nie odpowiada wymaganiom  klasy  B są określane jako klasa C lub odrzut. Oczywiście klasyfikacja jakościowa ma bezpośredni wpływ na cenę podbitki.

  Podbitki produkowane są w standardowo w długościach 2,10 do 6,00 m z odstopniowaniem co 30 cm , grubościach 12,5 , 14,16 i 19 mm oraz w szerokościach 96/121/146/172 mm wraz z piórem. O dostępność poszczególnych rodzajów podbitki prosimy pytać nasz Dział Sprzedaży.

 

Typ wady
Klasa A
Klasa B
Sęki
 Dopuszczalne zdrowe, wrośnięte (do 20mm ), pojedyncze małe wypadające sęki na kantach i małe wykruszenia na kantach (o ile nie m nie powstają prześwity). Niedopuszczalne: wypadające sęki o średnicy większej niż 5 mm
Niedopuszczalne sęki wypadające o średnicy większej niż 20 mm.
Rysy
 Niedopuszczalne pęknięcia przez całą grubość deski.Dopuszczalne pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski i drobne rysy.
Dopuszczalne większe pęknięcia przechodzące przez całą grubość o maksymalnej długości 300 mm.
Rdzenie
Niedopuszczalne powyżej 4 mm szerokości. Dopuszczalne: małe rdzenie, nie dłuższe niż połowa długości deski w 20% sztuk z partii.
Dopuszczalne, o ile możliwy jest montaż deski.
Odciski na drewnie
Dopuszczalne niewielkich rozmiarów
Dopuszczalne
Skręcenia włókien
Niedopuszczalne widoczne skręcenia włókien
Dopuszczalne, o ile możliwy jest montaż deski.
Żywica
 Dopuszczalne pojedyncze pęcherzyki żywicy o powierzchni nie większej niż 2,5 cm2 (nie więcej niż 3 szt. .na 1,5 m długości deski)
Dopuszczalne
Wrośnięcia kory
Niedopuszczalne wrośnięcia kory dłuższe niż połowa szerokości deski
Dopuszczalne
Ślady po insektach
Niedopuszczalne
Dopuszczalne pojedyncze w nie więcej niż 5% partii.
Zgnilizna
Niedopuszczalne
Niedopuszczalne
Uszkodzenia produkcyjne
Dopuszczalne: pojedyncze i niewielkie uszkodzenia powstałe przy obróbce (np. przy sękach) wyłamania na spodnim (niewidocznym) wpuście profilu nie dłuższe niż 500 mm. Wyłamania nie mogą osłabiać pióra.
Uszkodzenia oraz wyłamania powstałe przy obróbce, nie utrudniające montażu
Przebarwienia
Dopuszczalne do 10% widocznej powierzchni w nie więcej niż 10% sztuk partii
Dopuszczalne przebarwienia i trwałe, zabarwione pasy.